สมุนไพร,จำหน่ายสมุนไพร
  • ขี้ผึ้งสมุนไพรรวม แม่ใหญ่ 50 กรัม/ไพล

แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ แมลงกัดต่อย

ใช้ทาแผลสด ไฟลวก

ขี้ผึ้งสมุนไพรรวม แม่ใหญ่ 50 กรัม/ไพล

  • 30.00


  • 6 หรือ มากกว่า 28.00